Liên hệ

Công Ty Chuyên Sản Xuất Bàn Bi-a,Bida Chiến Thắng

Địa chỉ: Số nhà 12, Đường 5 Hà Nội - Hải Phòng km18+100, Như Quỳnh , Văn Lâm, Hưng Yên    

Hotline: 03213985433 - 0912352739    

Email: biachienthang@gmail.com   Website: bidachienthang.com 

Họ tên: (*)
Email: (*)
Địa chỉ: (*)
Điện Thoại: (*)
Nội dung liên hệ: