Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: BIDA CHIẾN THẮNG

- Điện thoại: 03213985433 - 0912352739

- Email: biachienthang@gmail.com

- Thời gian làm việc: 6:30 - 22:00

(Xem trên bản đồ)